Systemy taryfikacji

Gromadzenie i obróbka danych bilingowych Neter


Telefon wydaje się nadal głównym kanałem komunikacji który niezależnie od wszystkich czynników zewnętrznych powinien zawsze funkcjonować. W sytuacji gdy wiele spraw załatwianych jest przez telefon, niezbędnym wydaje się potrzeba prawidłowego rozliczania użytkowników z usług telefonicznych czyli prawidłowa taryfikacja połączeń. Odpowiednie rozliczanie i monitorowanie ruchu telefonicznego daje nie tylko wymierne korzyści finansowe, lecz również pozwala zrozumieć sposób, w jaki przebiega komunikacja w organizacji.

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

Dzisiejsze systemy telekomunikacyjne odznaczają się bardzo wysokim stopniem skomplikowania i integracji różnego typu usług. Pracownicy wyposażeni są w telefony stacjonarne oraz komórkowe oraz różnego rodzaju urządzenia przenośne. Coraz większą popularność zyskują systemy głosowe działające w sieciach IP.

Firma Neter jednym z głównych audytorów systemów telefonicznych działających w sieciach IP. Firma oferuje kompletne i zaawansowane rozwiązanie telekomunikacyjne mogące współpracować z całą gamą aplikacji dodatkowych, podnoszących funkcjonalność sytemu, takich jak:

 • poczta głosowa
 • systemy CallCenter
 • systemy WWW/audio/wideo konferencyjne
 • systemy mobilne

Większość firm stawiających na telefonię IP decyduje się na wdrożenie etapowe takiego rozwiązania. Początkowo, pierwotnie użytkowana centrala PBX jest integrowana z systemem jest za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. Daje to możliwość użytkowania do tej pory posiadanych telefonów systemowych. Oczywiście docelowo planowane jest przejście całkowicie na infrastrukturę IP i instalacja w systemie tylko telefonów IP.

Cele bilingu

W jakim celu stosujemy biling ? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka:

 • Zarządzanie usługami, zasobami i działaniem systemu telekomunikacyjnego w firmie.
 • Redukcja kosztów
 • Rozliczanie użytkowników systemu
 • Wyszukiwanie oszczędności w obsłudze systemów telekomunikacyjnych
 • Nadzór na efektywnością pracy personelu i minimalizacja nadużyć

Biling wydaje się odpowiednim narzędziem dla firmy chcącej odpowiednio kontrolować
i monitorować swój system telefoniczny. Niewątpliwą zaletą prócz klasycznego rozliczania użytkowników, wydaje się możliwość analizowania pracy i efektywności wykorzystania systemu, co można później przełożyć na odpowiednie planowanie działań i inwestycji
w posiadany system IT.

Biling i taryfikacja

W procesie taryfikacyjnym można wyróżnić następujące etapy:

 • Proces gromadzenia danych z centrali

W tym etapie pobierane są informacje o połączeniach z różnego typu central do systemu taryfikacyjnego. W przypadku klasycznych central, dodatkowo stosowany jest specjalny moduł (bufor) podnoszący bezpieczeństwo transportu danych z centrali do systemu.

 • Przetwarzanie danych

W tym etapie pobrane dane procesowane są w systemie, w celu obliczenia właściwego kosztu połączenia oraz innych parametrów

 • Raportowanie

Końcowym elementem jest odpowiednia wizualizacja przetworzonych danych, w postaci raportów, formularzy czy też faktur.

…więcej informacji…