Mobisma nextG

Panasonic Mobisma nextG

Twoja komunikacja firmowa

Daj swoim zespołom terenowym możliwość wyboru, komunikacji i działania.

Dzięki rozwiązaniu mobilnej komunikacji zintegrowanej (UC) Mobisma nextG możesz jednocześnie zmienić smartfony w urządzenia pozwalające na taką samą komunikację jak w biurze oraz stworzyć zaawansowane narzędzie mobilnej komunikacji zintegrowanej (UC), które zwiększa wydajność.

Rozwiązanie to, które w pełni wykorzystuje potencjał i możliwości koncepcji obsługi własnych urządzeń w celach zawodowych (bring-your-own-device; BYOD), pozwala zespołom terenowym na używanie ulubionych smartfonów przy jednoczesnym zapewnieniu integracji z biurowymi platformami komunikacyjnymi.

Korzystanie z niego odbywa się za pośrednictwem przeznaczonej na smartfony aplikacji klienta nextG Mobile UC oraz serwera Mobile Communication Bridge (MCB), dzięki czemu przedsiębiorstwo może obsługiwać swoich klientów na najwyższym poziomie, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów.

Wydajna wymiana wiadomości SMB/SME
Rozwiązanie Mobisma nextG Mobile UC umożliwia zdalną wymianę informacji w obrębie całej firmy, co pozwala przesyłać wiadomości (podobne do wiadomości SMS) bez związanych z tym kosztów i ograniczeń, przez co więcej cennego czasu pozostaje na podejmowanie decyzji.

Obecność i dostępność
Użytkownicy mogą sprawdzać obecność i dostępność swoich kolegów i koleżanek jeszcze przed nawiązaniem z nimi kontaktu, a także wybierać/zmieniać swoje własne ustawienia dotyczące obecności i dostępności. Rozwiązanie zapewnia prostotę podglądu obecności użytkownika zarówno na telefonach stacjonarnych, jak i przenośnych.
Tworzenie reguł — większa automatyzacja
Użytkownicy mogą tworzyć reguły w celu ustawiania funkcji w oparciu o:

  • Obecność i dostępność (np. status zajętości przy wybieraniu numerów telefonów przenośnych i stacjonarnych podczas spotkania)
  • Położenie i ruch smartfonu (np. status „nie przeszkadzać” przy wybieraniu numerów telefonów przenośnych i stacjonarnych wówczas gdy telefon leży ekranem do dołu; kasowanie statusu „nie przeszkadzać” po potrząśnięciu telefonem)
  • Podłączone sieci (np. status dostępności podczas korzystania z firmowej sieci bezprzewodowej, przełączanie statusu na „poza biurem” podczas korzystania z sieci telefonii komórkowej (np. 3G) lub na „praca z domu” podczas korzystania z domowej sieci bezprzewodowej).
Integracja kalendarza z systemem MS Exchange
Serwer MCB Mobisma łączy się z systemem MS Exchange w celu zapewnienia integracji z kalendarzem w przypadku wprowadzania zmian dotyczących obecności i dostępności użytkownika w oparciu o jego harmonogram spotkań i dostępności. Widoczne są także szczegóły dotyczące spotkań, a także fakt obecności uczestnika na tych spotkaniach.
Lokalizowanie
Sprawdzanie lokalizacji działających w terenie współpracowników, np. sprzedawców terenowych, personelu wspomagającego oraz kierowców samochodów dostawczych, a także monitorowanie pracowników wykonujących swoje obowiązki samotnie. Usługa lokalizowania jest dostępna w formie tekstowej lub z wykorzystaniem szczegółowej mapy.